Wat is de Club van 50 ?

De Club van 50 is een groep van mensen die Korfbalvereniging D.O.S. Kampen Veltman een warm hart toedragen. Het streven is om zoveel mogelijk deelnemers te enthousiasmeren voor het geven van een bijdrage groot minimaal € 50,=. Wij zijn er ons erg van bewust dat veel van de leden reeds jarenlang een hoop energie in Korfbalvereniging D.O.S. Kampen Veltman stoppen en hiermee ook nu al een belangrijke steun vormen voor de vereniging. Maar met “slechts” de reguliere exploitatiebaten kunnen veel extra activiteiten, die door leden en betrokkenen wel erg gewaardeerd worden, niet worden gedekt. Daarom is deze Club van 50 in het leven geroepen. Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen wordt op een aparte rekening geboekt en zal buiten de begroting van de korfbalclub blijven.

IBAN-nummer: NL 20 RABO 0129842052 t.n.v. Korfbalvereniging D.O.S. Kampen Veltman o.v.v. Club van 50,

deze rekening zal onder auspiciën van de penningmeester beheerd worden.

Wie kunnen lid worden van de Club van 50?

Een ieder die Korfbalvereniging D.O.S. Kampen Veltman wil steunen kan lid worden van de Club van 50. Hierbij kun je denken aan leden, supporters, familieleden etc. Wel moet je 18 jaar of ouder zijn. Het is mogelijk om als individu, stel of gezin deel te nemen.

Hoe word ik lid van de Club van 50 ?

Men wordt lid door het invullen van het inschrijfformulier en dit ondertekend te mailen of in te leveren bij een van de vier oprichters van deze club Rico Doorn, Arjan van Maanen, Gerben van ‘t Veld, Robert Schepers. Het inschrijfformulier is hier te downloaden.

Hoe loopt het lidmaatschap van de Club van 50?

Het lidmaatschap loopt vanaf 1 januari met een minimale duur van 1 jaar. U kunt op ieder moment lid worden. Wilt u uw lidmaatschap beëindigen dan dient u dit schriftelijk te doen, uiterlijk 1 maand voordat het jaar verstreken is. Is er een maximum aantal leden? De naam Club van 50 doet misschien vermoeden dat het om een selecte club met een maximum aantal leden gaat maar het tegendeel is waar. ‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd’ is ons motto! Ons doel voor 2016 is minimaal vijftig leden maar zoals het motto zegt: “hoe meer hoe beter”.

Hoe worden de leden van de Club van 50 geïnformeerd ?

De leden worden via de e-mail en/of de website (nieuwsbrief) op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Diegene die geen e-mail hebben zullen schriftelijk op de hoogte worden gehouden.

Hoe wordt het bestedingsdoel bepaald ?

Jaarlijks (in april/mei) zal er een bijeenkomst georganiseerd worden waar alle deelnemers aan de club van 50 voor uitgenodigd zullen worden. Ruim voor deze bijeenkomst zal aan de deelnemers gevraagd worden om een bestedingsdoel aan te geven. Deze doelen zullen dan in kaart gebracht worden. De organisatoren kiezen 3 doelen uit. Op de bijeenkomst zal dan voor deze 3 doelen gestemd worden om zo te bepalen welk doel of doelen dat jaar uitgevoerd gaan worden. Mocht er echter een jaar zijn dat men geen doel kan aangeven of niet al het geld dat in kas is, zal worden besteed, dan zal het jaarbedrag blijven staan voor het volgende jaar.

Organisatoren Club van 50 !!

Rico Doorn, Arjan van Maanen, Gerben van ‘t Veld, Robert Schepers

E-mail: clubvan50@kvdoskampen.nl

 

Huishoudelijk regelement club van 50

Sponsors

KV DOS Re√ľnie

Dit jaar bestaat onze vereniging 85 jaar, en dat moet gevierd worden!

Aanmelden voor de Reünie op zaterdag 3 september klik hier.

 

Buiten de Lijnen - Nieuwsbrief

Beleid

Privacy protocol

Er is op dit moment een privacy protocol beschikbaar. Klik hier voor de link.

 

 

 

Sponsors