Werkplicht

22-06-2022

Op de laatstgehouden ledenvergadering is besloten dat KV DOS Kampen met ingang van 1 augustus 2022 een werkplicht kent. Van alle spelende leden van zestien jaar en ouder wordt verwacht dat ze minimaal acht klokuren per seizoen actief zijn als vrijwilliger. Bij alle spelers onder de zestien jaar verwachten we dat hun ouders/verzorgers die vrijwilligerstaak op zich nemen.

Het klinkt simpel: werkplicht. Maar eigenlijk is het een rotwoord. Het klinkt zo negatief, terwijl het juist zo leuk is om als vrijwilliger rond te lopen bij de club. Het kost je tijd en energie, maar het levert veel meer energie op! Ook op de ledenvergadering werd opgemerkt dat werkplicht een vervelend woord is. Wij zijn in Nederland niet zo van de plichten, we doen liever iets vrijwillig. Maar ja, wie weet er een beter woord, een vriendelijker woord voor werkplicht? En het woordje werkplicht vertelt wel precies wat er mee bedoeld wordt.

Binnen DOS kennen we veel vrijwilligers en daar zijn we samen heel erg blij mee. Zonder die vrijwilligers geen trainingen en wedstrijden, geen leuke activiteiten, geen geopende kantine, geen opgeruimd sportpark, enzovoorts. Sommigen vrijwilligers hebben één taak, maar we kennen er ook die wel drie, vier, vijf taken op zich hebben genomen. Zonder die vrijwilligers kun je als club niet functioneren.

Het bestuur, en nu dus ook de ledenvergadering, vindt dat je niet alleen kunt volstaan met het betalen van je contributie. Het is dankzij een actieve sponsorcommissie en een goed draaiende kantine dat we nu voor het zesde jaar op rij de contributie niet hoeven te verhogen. Maar daar zijn wel inspanningen voor nodig. Ook vanuit gastvrijheid vinden we dat de kantine iedere zaterdag open moet zijn. Je zult maar voor een wedstrijd uit Enschede komen en dan merken dat je nog geen kopje koffie kunt kopen.

Je bent met elkaar club, je betaalt met elkaar alle kosten van die club en je zorgt met elkaar dat alle werkzaamheden worden verricht om club te kunnen zijn. Iedereen hoort daar een steentje aan bij te dragen. Nu liggen alle vrijwilligerslasten op een grote groep mensen (het zal hopelijk druk worden op 25 juni, onze vrijwilligersavond), maar die groep moet eigenlijk veel groter zijn.

Niet iedereen heeft de kwaliteiten om training te geven of om wedstrijden te fluiten. Maar als zaalwacht fungeren of een kantinedienst draaien is voor iedereen mogelijk. Niet iedereen wil iedere week vastzitten aan een vrijwilligerstaak, maar een paar keer per jaar een dienst draaien levert veel minder agendaverplichtingen op. Samen kunnen we zo de taken verlichten van die ongelooflijk druk bezette vrijwilligers.

We zien werkplicht als een sociale norm: je hoort bij club en je draagt bij aan die club. Het is heel normaal dat je iets terugdoet voor de club die jou zoveel geeft of die ervoor zorgt dat je zoon/dochter wordt opgevangen en begeleid. In de voorbereiding sprak het bestuur met veel andere verenigingen over dit onderwerp. In de watersport-, hockey-, tennis- en fietswereld is het volledig ingeburgerd. Van zo’n vereniging kun je alleen maar lid worden als je ook iets doet aan vrijwilligerswerk. Ook in andere sporten zie je het steeds vaker terug. Steeds meer korfbalclubs hebben inmiddels een werkplicht. Zo sprak het bestuur onder meer met Sparta, Elburg, Blauw-Wit Amsterdam, DOS’46, KIOS Nieuw Vennep. Allemaal clubs met een werkplicht.

Nu heeft ons clubje dus ook zo’n werkplicht. Acht klokuren per jaar. Ons huidige vrijwilligerskorps komt per persoon daar makkelijk aan. Een jeugdtrainer bijvoorbeeld kun je zo opschrijven voor zo’n tweehonderd uur per jaar. Dan is acht uren per seizoen een peulenschil.

Hoe werkt het nu in de praktijk?
Wel, neem als voorbeeld de kantinebezetting. Er komt een schema voor de bezetting van de kantine. In dat schema moeten namen komen te staan. Daar staan ervaren kantinevrijwilligers in en daarnaast kan dan een ouder of een speler staan om te helpen. Wanneer de bezetting niet rondkomt, kan er een team worden aangewezen. De teamleden (of ouders/verzorgers van een jeugdteam) maken samen de afspraak wie dan een dienstje draait. Het is leuk om te doen, want het gebeurt dat iemand aangeeft wel vaker te willen meehelpen. Mooi toch?

Wat voor werkzaamheden vallen er wel en niet onder de werkplicht?
Eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken om de club te laten functioneren. Wanneer je al een functie hebt, voldoe je al ruimschoots aan de werkplicht.

Sommige dingen vinden we zo normaal, dat we ze niet meetellen voor de acht uren. Je vindt het zelf waarschijnlijk ook fijn dat de kleedkamers schoon zijn, wanneer jij of je kind erin komt, dus is het ook normaal dat je eens in de zoveel tijd meehelpt bij het schoonmaken van de kleedkamers. Je bent zelf blij dat er een scheidsrechter is voor jouw wedstrijd, dus fluit je zelf ook eens in de zoveel tijd een jeugdwedstrijdje.

Wat dan wel?
Het draaien van een kantinedienst; het bijspringen bij een groot evenement als het schoolkorfbaltoernooi; meehelpen met het onderhoud van ons sportpark. Dat soort zaken kan iedereen. Misschien is een ouder niet zo happig op een kantinedienst, maar kan die ouder wel goed verven. Wel, dan zien we een deal aankomen! Misschien is iemand niet zo handig, maar kan die iemand wel goed notuleren bij een vergadering of hand- en spandiensten verrichten voor de TC of JTC. Ja, dan liggen hier genoeg mogelijkheden.

Wat gebeurt er nu wanneer iemand niet wil?
Bij veel verenigingen krijg je dan een -dikke- boete. Maar willen we dat? Nee, we hebben op de ALV afgesproken dat we geen sancties opleggen. Eigenlijk vinden we dit ook een rare vraag. Wanneer we met elkaar afspreken dat we allemaal een steentje bijdragen aan het functioneren van onze club, waarom zou dat dan voor iedereen gelden en niet voor jou? Wil je dan wel echt onderdeel zijn van DOS? Vind je het dan normaal dat anderen heel veel doen en dat jij op je handen zit? Of denk je bij jezelf: vele handen maken licht werk. Als ik mijn steentje bijdraag, gaat het nog beter met DOS.

En dat stukje in de laatste Buiten de lijnen dan?
Ja, dat lijkt wel een contradictio in terminis. Op de ledenvergadering vertellen dat er geen sancties zijn en dan in Buiten de lijnen verkondigen dat je als team zomaar uit het wedstrijdschema wordt gehaald als je verzaakt bij de werkzaamheden.

Dat stukje in Bdl geldt voor dit seizoen. Ik begrijp dat er nu wat verwarring is over wel of geen sancties. Komend seizoen willen we geen sancties opleggen. We hebben het ook over vrijwilligerswerk. We gaan ervan uit dat iedereen vrijwillig bijdraagt aan onze club. Uit dat stukje in Buiten de lijnen spreekt een stuk frustratie. Het was dit seizoen een hell of a job om de kantinebezetting rond te krijgen en drie bestuursleden plus de kantinecommissie zijn daar vrijwel dagelijks mee bezig geweest. De medewerking van sommige teams was beschamend, terwijl de meeste teams het prima regelden. Dan moet je, vanuit wanhoop, soms iets doen om te voorkomen dat we de kantine echt hadden moeten sluiten. Helaas is dat toch een paar keer gebeurd en dat is geen reclame voor onze mooie vereniging.

Komend seizoen dus geen sancties, maar een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor alles wat er gebeuren bij DOS.

Hoe denken de ouders er eigenlijk over?
In mei hebben we als bestuur met heel veel ouders gesproken over het werk binnen de club. En uit die gesprekken blijkt dat ouders het heel normaal vinden dat je af en toe iets doet voor de club. Bij de ouders is de werkplicht dus geen issue, men vindt het heel normaal.

De werkplicht is dus ingevoerd. Hoe het gaat lopen, weten we nog niet. Al doende leren we. En als er iets misgaat, horen we dat graag. We moeten gaan bijhouden wie wanneer wat doet. Misschien is er wel een vrijwilliger die zegt: dat kan ik vanuit huis doen in mijn eigen tijd, dus geef mij dat klusje maar. Dan kun je je melden bij het bestuur.

Samen gaan we een volgende fase in bij DOS. Een periode waarin het heel normaal is dat je meedraait in het vrijwilligerskorps. Want zo houden we onze club gezond.

Namens het bestuur,

Pieter Treep

Sponsors

KV DOS Re√ľnie

Dit jaar bestaat onze vereniging 85 jaar, en dat moet gevierd worden!

Aanmelden voor de Reünie op zaterdag 3 september klik hier.

 

Buiten de Lijnen - Nieuwsbrief

Beleid

Privacy protocol

Er is op dit moment een privacy protocol beschikbaar. Klik hier voor de link.

 

 

 

Sponsors