Terugblik ALV

20-06-2022

Afgelopen woensdag vond de Algemene Ledenvergadering plaats. 24 leden waren aanwezig en 12 leden hadden zich afgemeld. HIER vindt u de PowerPoint, zoals die is gebruikt tijdens de vergadering. Er stonden woensdag vier belangrijke zaken op de agenda:

  • De begroting voor het nieuwe seizoen is nagenoeg sluitend en werd met algemene stemmen goedgekeurd.
  • Het voorstel van het bestuur om een werkplicht in te voeren zorgde voor een lange en goede discussie. De noodzaak werd door iedereen gezien, maar de vraag was of het nu niet te vroeg is om een werkplicht op dit moment in te voeren. Uiteindelijk werd het voorstel aangenomen met 17 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
  • De statuten stonden voor de tweede keer op de agenda van de ALV. Met algemene stemmen werden ze vastgesteld en dat betekent dat ze nu bij de notaris kunnen passeren. Daarmee voldoen we als vereniging weer aan alle wettelijke eisen.
  • Drie bestuursleden waren aftredend, Jan Plender, Agnes Schinkel en Erwin van Dijk. Zij werden bij acclamatie herkozen.

De vergadering sloot om 21.40 uur.

Het bestuur

 

Sponsors

KV DOS Re√ľnie

Dit jaar bestaat onze vereniging 85 jaar, en dat moet gevierd worden!

Aanmelden voor de Reünie op zaterdag 3 september klik hier.

 

Buiten de Lijnen - Nieuwsbrief

Beleid

Privacy protocol

Er is op dit moment een privacy protocol beschikbaar. Klik hier voor de link.

 

 

 

Sponsors