Ledenvergadering woensdag 26 januari (update 20-01 aanmelden verplicht)

09-11-2021

Woensdag 26 januari om 20.00 uur is de ledenvergadering. Alle leden (of ouders van minderjarige leden) zijn van harte uitgenodigd. Hieronder staat de agenda.

Je kan je aanmelden door op deze link te klikken. Op de dag zelf krijg je dan een uitnodiging om deel te nemen.


1. Opening
2. Rondvraag
3. Goedkeuren notulen
4. Financiële verslaggeving 2020/2021
5. Verslag kascommissie/Benoemen kascommissie
6. 85-jarig jubileum
7. Herinrichting kantine
8. a. Nieuwe Statuten       -->  Statuten november 2021
8. b. Bestuursreglement   -->  Bestuursreglement
9. Invoeren werkplicht
10. Sluiting
  

 Sponsors

Buiten de Lijnen - Nieuwsbrief

Beleid

Privacy protocol

Er is op dit moment een privacy protocol beschikbaar. Klik hier voor de link.

 

 

 

Sponsors